+46 (0)31 30 333 55    info@blastrac.se   

The Blastrac floor scrapers, scarifiers and floor grinders are rebranded as Husqvarna and integrated into the global Husqvarna offering.
For more information visit www.husqvarnaconstruction.com

Blastrac Vägapplikationer

Utrustning för att preparera och underhålla vägytor


Blastracs maskiner för ytbearbetning används ofta för vägunderhåll, säkerhetsförbättringar och estetik. Våra blästrar, fräsar och till och med golvslipmaskiner kan användas för att förbättra friktionen och för att ta bort gummi- och vägmarkeringar från våra vägar.

VÄGESTETIK

Användningen av färger och naturlig finish på ytorna är ett viktigt inslag i modern vägbyggnation. Genom att använda Blastracs kulbläster tas bindemedlet bort från ytan så att ballastens naturliga färger och egenskaper blir synliga. För att tillgodose efterfrågan på färgade och dekorativa beläggningar finns det nu en mängd produkter och metoder. De flesta av dessa använder harts av något slag, som appliceras på den befintliga ytan och har ballastpartiklar inblandat eller så sprids de överst. Dessa produkter har ofta ljusa konstgjorda färger. De når olika grader av framgång, de flesta bleknar väsentligt efter bara några månader och många spricker och fallerar efter 12 till 18 månader. När de appliceras på asfaltytor, särskilt nylagd, är falleringen nästan garanterat, det är bara en tidsfråga.

EXPONERA BALLASTENS NATURLIGA FÄRGER

Asfalt med exponerad naturlig ballast ger arkitekten eller formgivaren möjlighet att använda lokalt tillgänglig ballast för att kontrastera och förbättra vägar, parkeringsplatser, trottoarer, bostadsområden, stadskärnor och andra bebyggda områden. Den stora fördelen med att bara använda naturligt färgad ballast är att de inte bleknar och om de ingår i en asfaltblandning är det samma färg genom hela materialet, inte bara en beläggning på ytan. Med Blastracs kulblästrar avlägsnas bindemedlet på ytan så att ballastens naturliga egenskaper och färger kommer fram. Detta är den perfekta lösningen för arkitekternas och städernas strävan efter innovation till en rimlig kostnad.

EXPONERA BALLASTEN PÅ ASFALTSVÄGAR

Asfalt med exponerad ballast ger en unik, ny generation av distinkta asfaltytor med kraftigt ökad estetik och förbättrad friktion samtidigt som funktion och hållbarhet är samma som med traditionell asfalt. Blastrac har utvecklat teknologier för att blästra asfalt för att enkelt avlägsna bindemedel, gummimärken och linjemarkeringar från asfaltvägar, motorvägar, parkeringsplatser och broar utan att skada ytmaterialets integritet eller hållbarhet.

VÄGUNDERHÅLL

Vägar, broar, parkeringsplatser, cykelvägar och andra allmänna platser belastas med trafik hela dagen. För att säkerställa en lång livslängd på dessa ytor är det viktigt att underhålla dem regelbundet. Blastracs teknologier är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att avlägsna trottoarmarkeringar, gummiavlagringar och andra föroreningar utan att skada vägens struktur. De kan också användas för att förnya ytan och förbättra friktionen.

BORTTAGNING AV VÄGMARKERINGAR

Blastrac har genom åren fått många förfrågningar om att utveckla en snabb och effektiv lösning för att ta bort vägmarkeringar. Underhållsentreprenörer som jobbar med vägar och flygplatser världen över letar efter miljövänliga och mobila maskiner för att ta bort markeringar från betong- och asfaltytor. Både Blastracs kulblästrar och fräsar kan användas för att ta bort markeringar från vägar, cykelbanor, parkeringsplatser, flygplatser, landningsbanor etc.
  • Fräsar är lämpliga för borttagning av tjocka och elastiska material som tex. termoplast

  • Kulblästrar är lämpliga för borttagning av tunnare vägmarkeringslinjer och djupgående rengöring mellan ballasten. Till de större kulblästrarna har vi utvecklat breddreducerare för att minska blästringsbredden.

BORTTAGNING AV GUMMI OCH FÖRORENINGAR

Vattenplaning på vägar och landningsbanor är en stor fara. Över tid och beroende på typ av beläggning, ballast och trafikfrekvens, kommer gummiavlagringar gradvis att göra ballasten slät och eliminera mikrostrukturen. Smutsiga ytor förstör makrostrukturen. Utan makrostruktur dräneras ej vattnet bort och vattenfilmen som blir kvar orsakar vattenplaning.
  • Blastracs kulblästrar är kostnadseffektiva, miljövänliga och säkra, vid borttagning av gummi och föroreningar.

FÖRBÄTTRA FRIKTIONEN

För att minska halkan på vägar och landningsbanor måste strukturen och friktionen återställas till sitt ursprungliga tillstånd. Friktionen måste förbättras på asfalt- och betongytor som har blivit polerade av trafik (antingen av bilar eller flygplan). Gäller även nya ytor som har en beläggning av bitumen över ballasten.
  • Blastracs kulblästrar kan återskapa ytan på vägar, och landningsbanor på både makro- och mikrostrukturnivå.

BORTTAGNING AV ASFALT- OCH BETONGLAGER / TROTTOARFRÄSNING

Att ta bort ett tjockt lager av asfalt eller betong från väg eller flygplatsytor har flera syften, såsom att förhindra ”upprivning” (där ballasten separeras från bindemedlet och lossnar från ytan) och borttagning av bulor och spår genom att jämna av ytan. Alla Blastracs fräsar kan användas för att ta bort ytförband, tunna beläggningar och några millimeter asfalt och betongytor. De har utformats specifikt för maximal vikt centrerad över trumaxeln. Beroende på jobbets storlek kan du välja mellan olika storlekar på fräsmaskin. Vissa av våra fräsar finns även som bensinversioner.

Copyright 2018 Blastrac BV | Hem | Översikt | Nyhetsbrev | Integritetspolicy