Blastrac har ett komplett sortiment av tillbehör till de flesta av våra produkter. Blastracs tillbehör är det perfekta komplementet till din maskin för att garantera ett kvalitetsresultat för dina ytbehandlingsbehov. Blastrac tillhandahåller tillbehör och slitdelar som är perfekt anpassade för de varierande kraven på jobben. Vårt sortiment av tillbehör består av förbrukningsmaterial, verktyg och reservdelar.

Vårt tillbehörssortiment består av förbrukningsvaror, verktyg och reservdelar.

De flesta av våra tillbehör och slitdelar passar även för andra liknande märken. Använd alltid äkta Blastrac reservdelar och verktyg! De var speciellt konstruerade för tung, krävande yrkesmässig användning och kommer att garantera längre livstid för din utrustning. För mer information om Blastracs sortiment av tillbehör, förbrukningsvaror och reservdelar, kontakta oss!