Blastrac ytbearbetningsutrustning erbjuder fördelen att arbeta dammfritt, när du är ansluten till en av Blastracs stoftavskiljare. Denna faktor är mycket viktig, den utökar möjligheterna och användningsområdena där Blastrac-utrustning kan användas, särskilt i områden där damm inte tolereras eller där dammet kan få farliga konsekvenser.

AVÄNDARVÄNLIG

Lätt att manövrera och transportera tack vare de robusta bromsförsedda hjulen. Användarvänlig design, koppla bara slangen till stoftavskiljaren och du är redo att köra.

SÄKER ARBETSMILJÖ

Alla Blastracs maskiner ska anslutas till en industriell stoftavskiljare från Blastrac. Det innebär att du kan arbeta dammfritt och skapar en säker arbetsmiljö.

FÖR TUFFA FÖRHÅLLANDEN

Vårt sortiment av stoftavskiljare är speciellt utformade för att anslutas till våra ytbearbetningsmaskiner. Den höga sugeffekten, filteralternativen och den stora kapaciteten i både dammbehållare / säckar säkerställer att allt damm samlas upp på ett säkert sätt.

FÖLJER OSHA

Våra stoftavskiljare är gjorda för att uppfylla OSHA:s standard för respirabelt kristallint kvartsdamm för byggnation, som innehåller en filterrengöringsmekanism och ett högeffektivt partikulärt luftfilter (HEPA) med minst 99,97 procents effektivitet vid avlägsnande av monodispergerade partiklar med en diameter av 0,3 mikrometer.

KONTINUERLIG DRIFT

Kortaste möjliga stillestånd är viktigt för alla framgångsrika arbeten. Tack vare den speciella designen av våra små stoftavskiljare kan du snabbt byta säck/påse för kortaste möjliga driftstopp.

FLERA FILTRERINGSALTERNATIV

Vårt sortiment av stoftavskiljare erbjuder flera filtreringsalternativ för att passa alla dina behov och för att skydda användarens hälsa och säkerhet. ………………………………………………………

SÄCKSYSTEM

Med Longopac-systemet samlar du in dammet i lätthanterliga 25 kg:s påsar utan att dammet sprids. Det tubliknande säcksystemet är helt dammfritt tack vare att påsarna försluts och byts från utsidan – du kommer aldrig i kontakt med avfallet.

GREEN TECHNOLOGY

Våra stoftavskiljare använder inga kemikalier eller slösar på värdefullt dricksvatten. Precis som alla andra Blastrac-maskiner.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………