Blastracs system för stålblästring är de mest effektiva och miljövänliga metoderna för att ta bort färg, beläggningar, halkskydd och föroreningar från stålytor. Blastracs stålblästrar använder stålkulor och stålkorn, eller en blandning av de två, i olika storlekar. Detta innebär att man kan få fram vilken profil som helst för att passa alla olika typer av färgsystem och applikationer.

VERTIKALA SYSTEM
Används ihop med speciellt utvecklade takriggsystem för kon-, kupol- och flytande tak och / eller gångbroar. Systemen kan bearbeta inre och yttre sidor av oljecisterner. Det finns även specialsystem för blästring av fartygsskrov och andra vertikala stålytor.

FÖR BEARBETNING AV HORISONTELLA STÅLYTOR SÅSOM:

  • Tankgolv
  • Tak och stålskivor
  • Fartygsdäck
  • Lastrumsluckor
  • Tanktak
  • Pråmar och andra marina fartyg
  • Broar & däck
  • Gångbroar på offshoreplattformar

ANVÄNDARVÄNLIG

Alla våra stålblästrar har en användarvänlig kontrollpanel som gör det enkelt att använda maskinen. Varje stålbläster levereras med extra säkerhetsfunktioner.

ELEKTRISK ELLER HYDRAULISK

Beroende på typ av projekt och applikation kan du välja en stålblästrar med ett elektriskt eller hydrauliskt drivsystem. Fråga oss om råd! ………………………………………………………

SLUTET KRETSLOPP

Alla Blastracs stålblästrar ska anslutas till en industriell stoftavskiljare från Blastrac. Det innebär att du kan arbeta dammfritt och skapa en säker arbetsmiljö.

SLIPMEDEL AV STÅL

Beroende på vilken typ av yta du vill blästra och resultatet du vill få, kan du välja olika typer av slipmedel, alla tillgängliga hos Blastrac. ………………………………………………………

MODULÄR KONSTRUKTION

Blastracs horisontella stålblästrar kan demonteras till endast några få delar. Därför kan maskinen lyftas in i tex. en cistern igenom en Ø600 mm lucka och återmonteras inne i cisternen.

GREEN TECHNOLOGY

Våra stålblästrar, som alla andra Blastrac-maskiner, använder inga kemikalier eller slösar på värdefullt dricksvatten. ………………………………………………………