+46 (0)31 30 333 55    info@blastrac.se   

Preparering av ytor före applicering av beläggningar


Vid preparering av betongytor tar man bort betonghuden och öppnar porerna I betongen.

Detta gör att det nya golmaterialet som appliceras rinner ner och fyller porerna och skapar ett starkt mekaniskt fäste.

Det finns tre huvudsakliga ytbearbetningsmetoder: slipning, blästring och fräsning. Dessa tre tekniker kräver stoftavskiljare med säcksystem för att skydda användaren från farligt damm. Som specialist på ytbearbetningsutrustning erbjuder Blastrac ett brett utbud av kulblästrar, singel och trippel disc slipmaskiner och fräsar till den ytbearbetande industrin.

Slipning: Färdiga profilen motsvarar djupet på diamantskivans kornstorlek som använts.

Kulblästring: Den färdiga profilen beror på stålkulornas storlek, maskinens hastighet och mängden stålkulor som slungas mot ytan. Olika storlekar blästermedel kan användas för att rengöra och profilera i ett steg.

Fräsning: Den färdiga profilen beror på vilken typ av verktyg (fräsverktyg eller skärverktyg) och maskin som använts. Genom att välja rätt typ av verktyg kan ett stort antal applikationer genomföras med garanterat resultat.

YTPROFILER BETONG (CSP)

Det finns ett styrande organ som heter ICRI (international concrete restoration institute) som har satt standarder för profiler på betongytor. De skapade ytprofiler I betong (concrete surface profile), CSP prover, genom att använda olika bearbetningsmetoder. Dessa metoder numrerades sedan från 1 till 10. Vissa tekniker kan användas till flertalet profiler där andra bara kan producera en.

Beroende på vilken beläggning som ska appliceras, kommer tillverkaren av den produkten att specificera en önskad betongytprofil (CSP) som måste följas. Alla tillverkare i branschen har knutit en CSP-profil till sina produkter. Detta betyder att varje system får rätt profil för att säkerställa korrekt vidhäftning i betongen.Om prepareringen av ytan utförts korrekt kommer tillverkaren att kunna ge en garanti med produkten.

  • Preparering av ytor före applicering av beläggningar

Copyright 2018 Blastrac BV | Hem | Översikt | Nyhetsbrev | Integritetspolicy