Blastrac blästermaskiner med sluten krets slungar en stor mängd stålkulor med centrifugalkraft mot ytan. Efter att stålkulorna träffat ytan, återanvänds de av maskinen. Damm och föroreningar avlägsnas genom ett luftseparatorsystem och förs vidare till en Blastrac-stoftavskiljare. Detta gör processen nästan helt dammfri i drift.

Blästring med stålkulor är den miljövänligaste slipmetoden som finns, eftersom inga kemiska produkter används, ej heller slösas det på värdefullt dricksvatten.

VAR ÄR KULBLÄSTRING ANVÄNDBAR?
Att rengöra och förbereda ytor | såsom stål, betong och asfalt.
Att ta bort översta lagret | som färg och epoxi.
Att ta bort markeringar och gummi | från vägar, landningsbanor, industrigolv med mera.
För att förbättra väggreppet | på ytor som trottoarer, cykelvägar, vägar och landningsbanor.
För att generera optiska och estetiska effekter | på ytor som vägar, motorvägar och landningsbanor.

ANVÄNDARVÄNLIG

Blastracs kulblästrar vibrerar minimalt, är lätta att flytta runt och vända 360°. ………………………………………………………………………………………………………

ROBUST DESIGN

Blastracs kulblästrar flyttas oftast mellan jobben. Våra maskiner är pålitliga och robust designade för att säkerställa optimal effektivitet.

SLUTET KRETSLOPP

Alla Blastracs kublästrar ska anslutas till en industriell stoftavskiljare från Blastrac. Det innebär att du kan arbeta dammfritt och skapa en säker arbetsmiljö.

SLIPMEDEL AV STÅL

Beroende på vilken typ av yta du vill blästra och resultatet du vill få, kan du välja olika typer av slipmedel, alla tillgängliga hos Blastrac.

FINNS I MÅNGA STORLEKAR

Beroende på projektets art är det bäst att använda en modell som är så kostnadseffektiv som möjligt på lång sikt. Fråga oss om råd!

GREEN TECHNOLOGY

Våra kulblästrar, som alla andra Blastrac-maskiner, använder inga kemikalier eller slösar på värdefullt dricksvatten. ………………………………………………………………………..