VAD ÄR BLASTRAC INFRA?

Blastrac Infra är en specialavdelning inom Blastrac Group som koncentrerar sig på maskiner för stora infrastrukturprojekt och specialprodukter som åkbara maskiner, lastbilsmonterade system & multitask-fordon.

Blastrac Infra utvecklar produkter av hög kvalitet och erbjuder bästa möjliga utbildning & service till slutkunden genom sitt internationella team av teknikspecialister.

Blastrac Infra tar mångsidigheten till en ny nivå! Många olika applikationer kan hanteras beroende på vilken utrustning som används:
• Kulblästring / Stålblästring
• Fräsning
• Slipning

MEKANISK YTBEARBETNING

Maskiner från Blastrac Infra är utrustade med effektiva och mycket kraftiga stoftavskiljare. Dessa samlar upp luftburna partiklar och föroreningar som färg, damm och skräp. Detta garanterar en säker och dammfri drift och en mycket hög effektivitet.