VAD ÄR BLASTRAC INFRA?

Blastrac Infra är en specialavdelning inom Blastrac Group som koncentrerar sig på maskiner för stora infrastrukturprojekt och specialprodukter som åkbara maskiner, lastbilsmonterade system & multitask-fordon.

Blastrac Infra utvecklar produkter av hög kvalitet och erbjuder bästa möjliga utbildning & service till slutkunden genom sitt internationella team av teknikspecialister.

Blastrac Infra tar mångsidigheten till en ny nivå! Många olika applikationer kan hanteras beroende på vilken utrustning som används:
• Kulblästring / Stålblästring
• Fräsning
• Slipning
• Vattenblästring – Low Pressure & Ultra High Pressure

MEKANISK YTBEARBETNING

Maskiner från Blastrac Infra är utrustade med effektiva och mycket kraftiga stoftavskiljare. Dessa samlar upp luftburna partiklar och föroreningar som färg, damm och skräp. Detta garanterar en säker och dammfri drift och en mycket hög effektivitet.

YTBEARBETNING MED VATTEN

Cyclone Technology har ett patenterat vattenblästringssystem med både UHP och lågtryck. Cyclone-tekniken för rengöring av ytor är konstruerad för att rengöra utomhusytor mer effektivt än andra UHP-tillverkare och är marknadens miljövänligaste maskin för borttagning av gummi. Ett multipatenterat blästerhuvud rengör aggressivt och tar bort ansamlingar utan att skada ytan. Det multipatenterade Cyclone-huvudet producerar luftrörelser med mycket hög hastighet för omedelbar återvinning av avfall och vatten, utan avrinning eller utsläpp till miljön. Ett externt vakuumsystem behövs ej. Denna process är mycket bränsleeffektivare vid återvinning av vatten från den rengjorda ytan än maskiner med externt vakuumsystem. Resultatet är en ren yta utan stående vatten, redo för omedelbar användning. Mer information: www.cycloneclean.eu