Blastrac skapar miljövänliga ytbehandlingslösningar för flera industrier. Det innebär att vår starka FoU-avdelning kontinuerligt letar efter innovationer med lägsta möjliga miljöpåverkan. Vi mäter, övervakar och förbättrar vår miljöprestanda kontinuerligt. Genom att se framtiden och lagar och förordningar i olika branscher och länder, anpassar vi vår teknik eller konstruerar helt nya maskiner.

Alla Blastrac-tekniker är helt mekaniska och därför mycket rena. Ingen av våra tekniker skapar luftföroreningar, använder kemiska ämnen eller slösar med värdefullt dricksvatten. Med all vår utrustning kan du också arbeta dammfritt, vilket innebär att varje maskin kan anslutas till en Blastrac-stoftavskiljare som samlar allt damm och andra små farliga partiklar som lösgörs vid ytbearbetningen. Detta skapar en säker arbetsmiljö!

Blastrac’s Etiska Regler

Även om vi som företag fokuserar på hållbarhet, ser vi inte bara på våra maskiners miljöpåverkan. Vi tittar också på:

OLIKA SÄTT ATT SKYDDA ANVÄNDAREN
Vi utvecklar vår teknik så att vi skyddar hälsan och säkerheten inte bara för användaren, utan alla individer på arbetsplatsen och i det omgivande området.

ARBETA MILJÖVÄNLIGT
Blastrac har många sälj & servicecenter över hela världen, med 450 anställda. Att vara ett så stort företag innebär att vi också har ett stort ansvar när det gäller att minska vår egen miljöpåverkan.

Att välja Blastrac innebär att välja en Hållbar Framtid

Av denna anledning har vi skapat en speciell ”green technology” -logo. Varje Blastrac-maskin som uppfyller våra strikta kriterier kommer att bära ett klistermärke med den här logotypen och påminna dig om att du arbetar med grön teknologi från Blastrac.

Kontakta din regions Blastrac sälj & servicecenter för mer information om vår teknik, miljöpåverkan från en viss maskin eller Blastracs engagemang för att skapa en hållbar framtid.