FRAMTIDENS BEHOV FÖR UNDERHÅLL AV FLYGPLATSYTOR KRÄVER EN HEL ”VERKTYGSLÅDA” AV OLIKA METODER FÖR DE OLIKA ARBETSUPPGIFTERNA PÅ DAGENS FLYGPLATSER. LEDNING OCH UNDERHÅLLSPERSONAL KOMMER ATT BEHÖVA OLIKA MASKINER FÖR ATT HÅLLA YTORNA SÄKRA, FÖR ATT UPPFYLLA 2000-TALENS HÅRDA KRAV.

 

Blastrac är den ledande globala utvecklaren och tillverkaren av ytbearbetningsmaskiner. Vi har ett omfattande sortiment med över 55 olika maskiner för att preparera och underhålla golv och andra ytor i olika material. Våra innovativa tekniker utvecklas internt av vår starka FoU-avdelning. Blastracs ytbearbetningsmaskiner kan användas på flygplatser för:

BORTTAGNING AV GUMMI

YTRENGÖRING VID GATERNA

BORTTAGNING AV TERMOPLASTISKA LINJER

LINJEBORTTAGNING VID GATERNA

ALLMÄNT BETONGUNDERHÅLL

DEKORATIVA YTOR

  • BORTTAGNING AV GUMMI PÅ LANDNINGSBANOR
  • GATE-RENGÖRING
  • LINJEBORTTAGNING
  • GREPPFÖRBÄTTRING GENOM ÖKAD FRIKTION PÅ YTAN
  • ÖKAD LJUSREFLEKTION
  • MINSKNING AV VIBRATIONER OCH LJUDNIVÅER
  • DEKORATIVA YTOR BÅDE INOM- OCH UTOMHUS

FRIKTIONSFÖRBÄTTRINGAR OCH BORTTAGNING AV GUMMI

LANDNINGSBANANS YTA ÄR VIKTIG NÄR DU VILL FÖRBÄTTRA FLYGPLATSENS SÄKERHET. MÅNGA OLIKA ELEMENT PÅVERKAR DETTA: STRUKTUR, ANVÄNDA MATERIAL, TYP AV YTA, SNÖ, IS, VATTEN OCH FÖRORENINGAR FRÅN OLIKA KÄLLOR (SÄRSKILT FRÅN GUMMIAVLAGRINGAR).
Oavsett beläggningstyp kommer landningsbanans friktionsegenskaper förändras över tid beroende på typ och frekvens av flygplansaktivitet och väderförhållanden. Förutom vanligt mekaniskt slitage från flygplansdäcken samlas föroreningar på banbeläggningsytorna vilket minskar friktionen. Olyckor och incidenter inträffar när flygplan glider för långt eller glider av förorenade landningsbanor. Det är därför viktigt att hålla flygplatsens landningsbanor i bästa möjliga skick och säkerställa tillräcklig dränering och grepp, särskilt i områden för start och landning. Blastrac fortsätter att utveckla tekniker för att minska flygplanens bromssträcka. Under åren har vi utvecklat olika tekniker för att underhålla banorna. Att använda kulblästring eller UHP-vattenblästring för att återställa grepp och friktion har gång på gång visat sig vara en mycket effektiv metod.

BORTTAGNING AV GUMMI

När flygplan landar slits mikro- och makrostrukturen ner när föroreningar byggs upp på landningsbanan. Denna gummibeläggning minskar vattendräneringen och friktionen och säkerheten försämras. Borttagning av gummi från banan upprätthåller säker drift. En mycket rationell och kostnadseffektiv metod för att avlägsna gummibeläggningar från en landningsbana, eller nya ytor som har en beläggning av bitumenbindemedel över ballasten är Ultra-High-Pressure vattenblästring. Eftersom beläggningens kvalitet varierar, bör utrustning där trycket kan ändras användas för att undvika skador på ytan. Maskinens produktivitet (borttagning av gummi, kvadratmeter per timme) är en annan viktig faktor. I fall där temperaturen är under fryspunkten, färskvatten är ett problem eller förbättringar av mikrostrukturen krävs, bör kulblästring användas för att ta bort gummit istället.

HUR OFTA BÖR GUMMIT TAS BORT

FLYGPLANSLANDNINGAR PER DAG
GUMMIBORTTAGNINGSFREKVENS
Mindre än 152 år
16 till 301 år
31 till 906 månader
91 till 1504 månader
151 till 2103 månader
Mer än 2102 månader

MAKROSTRUKTUR

Makrostrukturen är utrymmet eller tomrummen mellan ballastpartiklarna. Strukturdjupet / makrostrukturen för en asfaltbeläggning är normalt mellan 1,0 mm och 1,5 mm. Det är denna makrostruktur som gör att vattnet kan rinna bort från ytan och bidrar till slitstyrkan under våta förhållanden. Både kulblästring och Ultra-High-Pressure vattenblästring är kostnadseffektiva, miljövänliga och högpresterande tekniker för att minska risken för hala landningsbanor. De tar bort gummiavlagringar och ger ytan makrostrukturen tillbaka. I vissa fall när underhåll försummats kan makrostrukturen bara återställas med kulblästring.

MIKROSTRUKTUR

Mikrostruktur är den fina komponenten i ytstrukturen som bildas av de små mellanrummen på ballastpartiklarnas yta. Det är den främsta bidragsgivaren till att ge däcket grepp och friktion, särskilt vid låga hastigheter. Mikrostrukturen mäts i PSV med British Pendulum Tester eller med mobila metoder som Griptester eller SCRIM. Kulblästring är den enda metoden som återställer rätt värden för mikrostrukturen. Förbättring av mikrostrukturen med kulblästring är extremt effektivt. Den kommer alltid att återskapa rätt PSV.

GATE AREA SURFACE CLEANING

Chemical spills and general contamination of gate areas is a problem that needs to be addressed for safety and aesthetics concerns. High pressure water cleaning devices (1600 to 5500 PSI) are most frequently used. Ride on units with recovery / reclaim systems are the most efficient because they eliminate the need to collect waste and waste water using vacuums and labour.

 

To avoid removing and replacing expensive line material, the same technology can be used for cleaning the line markings. Especially for smaller, or when ingress/egress to the area is restricted, a walk behind attachment can be connected to the high pressure water vehicle.

THERMO-PLASTIC LINE REMOVAL

Ultra-High-Pressure Water has proven to be the most cost-effective approach for thermo-plastic line removal. Grinding with a bush hammer tool will also work for the smaller or more remote areas.

 

Blastrac scarifying machines are extremely suitable for thermoplastic line marking removal. A rotating drum with a variety of different cutters is loosely fitted onto lateral shafts. The rotating drum generates centrifugal force which ‘throws’ the cutter at the surface to be treated, causing a mechanical cutting action. By removing contaminants with a direct suction system and the addition of extra filtration the system is dust-free.

GATE AREA LINE REMOVAL

Ultra-High-Pressure Water is extremely suitable, but when ingress/egress to the area is restricted, single disc grinding with a bush hammer tool or mobile walk behind shotblaster are the best options.

GENERAL CONCRETE MAINTENANCE

Wherever there are pavement or concrete surfaces, there are general maintenance requirements. Portable shotblasters, grinders, scarifyers, and milling machines are great tools to have on hand for accomplishing these maintenance projects. Paired with approved (HEPA) dust collectors, these machines eliminate clean up and protect airport employees from airborne contaminants.

DECORATIVE SURFACES

Depending on the basic material (concrete, asphalt, terrazzo, marble, natural stone) and colour, the different depth you polish to, texture and depth of your aggregates, you can create any result with a perfect shiny finish. Polished surface floors are low-maintenance, as they are more durable and easier to clean than many flooring options. For outside areas bush- hammering is a process which enables you to achieve a similar effect as natural cut stone, with a concrete surface as basis. Bush-hammered concrete is the ideal solution to have a natural effect, less smooth than the polished concrete, less rough than the brushed or blasted concrete and less decorative than the stamped concrete.
APPLICATIONTECHNOLOGYEQUIPMENT
Rubber RemovalUHP Water Blasting
Shot Blasting
4006HT
2-45DTM
Macro-TexturingUHP Water Blasting
Shot Blasting
4006HT
2-45DTM
Micro-TexturingShot Blasting2-45DTM
Gate Area Surface CleaningHP Water CleaningCY5500
Thermo-Plastic Line RemovalUHP Water Blasting
Single Disc Grinding
Scarifying
4006HT
Full line of single disc grinders
Full line of scarifying machines
Gate Area Line RemovalUHP Water Blasting
Single Disc Grinding
Shot Blasting
4006HT with CY200 attachment
Grinding with bush hammer tools
Full line of shot blasting machines
General Concrete MaintenanceGrinding
Scarifying
Shot Blasting
Milling
Full line of single disc grinders
Full line of triple disc grinders
Full line of scarifying machines
Full line of shot blasting machines
BMP-4000
Decorative surfacesGrinding
HP Water Cleaning
Full line of triple disc grinders
CY5500