VI ERBJUDER ETT KOMPLETT SORTIMENT MASKINER SOM KAN ANVÄNDAS I FLERA OLIKA APPLIKATIONER. FRÅN LINJEBORTTAGNING PÅ MOTORVÄGAR TILL GUMMIBORTTAGNING PÅ LANDNINGSBANOR. FRÅN GOLVPOLERING TILL SANERING. TILLSAMMANS MED EN STOFTAVSKILJARE FRÅN VÅRT STORA SORTIMENT ARBETAR DU I EN DAMMFRI MILJÖ.

FLYGPLATSAPPLIKATIONER

Blastracs maskiner kan användas på flygplatser för att förbättra väggreppet genom att öka ytfriktionen. De kan också användas för att ta bort gummi och linjemarkeringar på landningsbanor, för att förbättra ljusreflektionen och minska vibrationer och ljudnivån under start och landning.

Klicka här för mer information

APPLIKATIONER FÖR DEKORATIVA GOLV

I nära samarbete med golventreprenörer har Blastrac utvecklat ett komplett sortiment maskiner och diamantverktyg för slipning, polering och exponering av ballast på golv och vägar. När vi pratar om preparering av ytor för dekorativa golv gör vi en skillnad mellan tre huvudapplikationer; preparera betong, asfalt och natursten.

Klicka här för mer information

VÄGAPPLIKATIONER

Blastracs maskiner används ofta för underhåll, ökad säkerhet och estetik på vägar. Våra blästrar, fräsar och till och med slipmaskiner kan användas för att förbättra väggreppet och för att ta bort gummi- och linjemarkeringar.

Klicka här för mer information

STÅLAPPLIKATIONER

Blastracs system för stålblästring är de mest effektiva och miljövänliga metoderna för att ta bort färg, beläggningar, halkskydd och föroreningar från stålytor. Blastracs stålblästrar använder stålkulor och stålkorn, eller en blandning av de två, i olika storlekar. Detta innebär att man kan få fram vilken profil som helst för att passa alla olika typer av färgsystem och applikationer.

Klicka här för mer information

SANERINGSAPPLIKATIONER

Våra maskiner kan också användas till mycket krävande jobb inom golvrengöring, sanering och borttagning av bly och asbest, enligt normer och villkor som bestämts av lokala hälso- och säkerhetsmyndigheter.

Klicka här för mer information

INDUSTRIGOLVSAPPLIKATIONER

Som specialisttillverkare av maskiner för renovering, bearbetning och preparering har Blastrac utvecklat ett komplett sortiment av specifika verktyg för att tillgodose alla behov inom borttagning av beläggningar (t.ex. epoxi), renovering, bearbetning och preparering av industrigolv.

Klicka här för mer information