+46 (0)31 30 333 55    info@blastrac.se   

The Blastrac floor scrapers, scarifiers and floor grinders are rebranded as Husqvarna and integrated into the global Husqvarna offering.
For more information visit www.husqvarnaconstruction.com

Blastrac Applikationer för dekorativa golv

Slipmaskiner, polermaskiner, kulblästrar och diamantverktyg för dekorativa (kommersiella) golv


I nära samarbete med golventreprenörer har Blastrac utvecklat ett komplett sortiment maskiner och diamantverktyg för slipning, polering och exponering av ballast på golv och vägar. När vi pratar om preparering av ytor för dekorativa golv gör vi en skillnad mellan tre huvudapplikationer; preparera betong, asfalt och natursten. Diamantverktygen från Diamag kan användas till alla dessa applikationer och passar alla våra slip- och polermaskiner.

DIAMAG SLIP- & POLERVERKTYG

Blastrac är en av Diamags huvuddistributörer av diamantverktyg. Deras högkvalitativa diamantprodukter tillverkas med 100% syntetiska diamantpartiklar. Dessa diamanter har en hög skärförmåga och lång livslängd tack vare enhetlig storlek och kristallform.

PREPARERA ASFALT

Användning av färger på ytorna är ett viktigt inslag i modern vägbyggnation. Ofta används ett bindemedel blandat med färgad ballast som hälls på asfalten för att få det önskade resultatet. Men, efter ett tag så bleknar och spricker dessa toppskikt. Därför är borttagning av det överliggande bindemedlet, för att få fram det naturligt vackra färgade ballasten den bästa lösningen som samtidigt sparar underhållskostnader. Asfalt kan också poleras slät med synlig ballast.

PREPARERA BETONG

Dekorativa golv är en snabbt växande trend. Betonggolven ses inte längre bara som en del av konstruktionen, de har blivit en del av dekorationen. Betong kan slipas, poleras, bush-hamras och bearbetas på många olika sätt beroende på det önskade resultatet. Betong kan också prepareras för beläggning av en ny yta.

Preparera natursten

Polerad natursten används ofta i kommersiella golv i byggnader som köpcentra, stora kontorsbyggnader, tågstationer och andra allmänna utrymmen. Dessa ytor är dock ganska ömtåliga. Bra ytbehandling och regelbundet underhåll gör att de kommersiella golven behåller sin skönhet i många år framöver.

Copyright 2018 Blastrac BV | Hem | Översikt | Nyhetsbrev | Integritetspolicy