DENNA MASKIN ÄR EN HELT FRISTÅENDE KULBLÄSTER SOM ÄR PERFEKT FÖR ATT REGENERERA MAKRO- OCH MIKROSTRUKTUREN PÅ VÄGAR OCH LANDNINGSBANOR.

Blastrac 2-45DTM är arbetshästen i vårt sortiment av horisontella kulblästrar. Blastrac 2-45DTM är en helt fristående kulbläster som är perfekt för ytbearbetningsspecialister som gör jobb med tidsbegränsade stillestånd som: Vägar, Motorvägar, Landningsbanor, Broar, Cykelbanor & Ramper. 2-45DTM kulbläster levereras nyckelfärdig. Den är väldigt användarvänlig och miljövänlig. Blastrac är världens mest erfarna tillverkare av utrustning för blästring av vägar och landningsbanor. 2-45DTM är den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för att regenerera makro- och mikrostrukturen på vägar och landningsbanor. Tack vare den höga prestandan och pålitligheten är det möjligt att bearbeta ytor på upp till 3000 m2 per timme på vägar och landningsbanor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR 2-45DTM

HYTT

Alla viktiga processer utförs av föraren som arbetar i en sluten hytt där man styr allt med en användarvänlig pekskärm. Blästerhuvudets alla funktioner hanteras med en pekskärm och en joystick. Detta system designades för att göra driften av detta totalkoncept så enkelt som möjligt. När alla inställningar, till exempel hastighet och blästringstryck är inställda korrekt för ytan som ska behandlas, handlar det helt enkelt om att trycka på två knappar och lastbilen börjar köra och blästra enligt tidigare inställningar. ……………………………………………………………………………………………….

TRANSPORT

Entreprenören kan köra till arbetsplatsen med all utrustning, personal och tillbehör säkert, allt i ett och samma fordon. Alla kontroller, stoftavskiljare, reservdelar, förbrukningsvaror och blästerhuvud är skyddade i ett slutet lastbilsskåp. Först lossar man blästerhuvudet Blastrac 2-45D, som säkrats med ett hjullåssystem och spännband bak i lastbilen. Bakgavellyften är speciellt gjord för tunga laster och har en lång lyftplatta med specialverktyg för att säkra blästerhuvudet. Slangar monteras enkelt tack vare ett mycket effektivt förvarings- och monteringssystem.

DAMMHANTERING

Vid blästring av stora betong- och asfaltsytor produceras stora volymer avfall, beroende på yta och föroreningsgrad. Totala mängden varierar mellan 1 och 2 ton per timme. Tack vare ett sofistikerat magnetiskt separationssystem kan blästern 2-45DTM automatiskt separera stålkulorna från dammet för att återanvända dem. När dammet separerats i blästerhuvudet sugs dammet bort igenom slangarna av den mycket kraftiga stoftavskiljaren 2-45TDC. Denna stoftavskiljare är utrustad med 24 specialdesignade Blastrac patronfilter av mycket hög kvalitet för att separera stoftet för ytterligare intern transport. Tack vare den nya tekniken som används i detta nya stoftavskiljarkoncept transporteras allt genererat avfall direkt in i 2 Big Bag. Det är en kontinuerlig process, blästerhuvudet fortsätter att göra sitt jobb även vid byte av Big Bags. Bak i lastbilen finns det plats för 8 till 10 styck 1-tons Big Bags, vilket innebär en oavbruten arbetstid på upp till 8 timmar utan att behöva avbryta blästringen.

ANSLUT SIDOFÖRSKJUTNING OCH BLÄSTERHUVUD

När blästerhuvudet placerats på adapterplattan i lastbilens front behöver man bara ansluta fyra hydraulslangar och en elektrisk kontakt. Sidoförskjutningen och blästerhuvudet ansluts snabbt och säkert på lastbilens adapterplatta. Allt som behövs är att trycka på en knapp på pekskärmen och säkra anslutningen med en kraftig skjutregel.

AUTOMATISK SOPMASKIN

Blastrac 2-45TBS är en automatisk hydraulstyrd magnetisk sopmaskin. för användning i kombination med den lastbilsmonterade blästerenheten 2-45DTM. 2-45TBS är utrustad med den senaste tekniken och säkerhetskraven som: Nödstopp (stoppar alla hydrauliska enheter i lastbilen), två bakmonterade ljus och röda reflexband för extra säkerhet.

magnetic

SÄKERHET

BLASTRAC 2-45DTM är utrustad med den senaste tekniken när det gäller säkerhet. Det finns dödmansbrytare placerade inuti hytten samt 2 på lastbilsflaket. Framför lastbilen finns en blinkande ljusramp för mötande trafik. Placerade bak på lastbilen finns moderna blixtljus som blinkar i olika mönster för optimal säkerhet dag och natt för trafik som närmar sig bakifrån.

MAKROSTRUKTUR

Makrostruktur är utrymmet eller tomrummet mellan ballasten. Strukturdjupet / makrostrukturen på en asfaltsyta är normalt mellan 1,0 mm och 1,5 mm. Det är denna makrostruktur som gör att vattnet kan rinna bort från ytan och bidrar i hög grad till ökat väggrepp under våta förhållanden. Kulblästring är en mycket kostnadseffektiv, miljövänlig och högpresterande teknik för att minska risken för hala motorvägar och landningsbanor. Den tar bort gummiavlagringar och återskapar ballastens makrostruktur.

MIKROSTRUKTUR

Mikrostruktur är den fina komponenten i ytstrukturen som bildas av de små mellanrummen på ballastens yta. Det är den som ger däcket grepp och förhindrar halka, särskilt vid låga hastigheter. Mikrostruktur mäts i PSV med British Pendulum Tester eller med andra mobila metoder såsom Griptester eller SCRIM. Kulblästring är den enda tekniken som återställer mikrostrukturen på vägbanor. Förbättring av mikrostrukturen med blästringsprocessen är extremt effektiv. Den kommer alltid ge ballasten full PSV enligt de ursprungliga egenskaperna.

2-45DTM ALTERNATIV

00112/STHW1.4

20 M SLANG Ø150MM

R900

B22055

MAGNETBORSTE R900

Abrasive

999-0460

BLÄSTERMEDEL S460

Abrasive

999-0550

BLÄSTERMEDEL S550

Abrasive

999-0660

BLÄSTERMEDEL S660

E10693

KAMERASYSTEM

magnetic

2-45TBS-0010

HELAUTOMATISKT MAGNETSYSTEM

THG-2000

TRIPPEL DISC SLIPMASKINER Ø 2.000 MM

E06918

DAMMSÄCK 1.000 LITER